A képzések elnevezése és célja:

1. Munka és magánélet összehangolása 80 órás képzés:2023.05.02-06.29

Cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka
összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly
kialakításának, megőrzésének támogatása.
A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony
menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz
kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti,
helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő
képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő
kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit. Tananyagegységek: Mentálhigiénés ismeretek és
készségek, Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés, Hatékony idő- és
erőforrás gazdálkodás, Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása

2. Munkavállalók készség- és kompetenciafejlesztés 100 órás képzés: 2023.07.03-2023.09.29Cél:

A résztvevők megismertetése a kommunikáció alapfogalmaival. Fejlesszék önismeretüket,
képesek legyenek önértékelésre és önmaguk menedzselésére. Szervezeti hatékonyság növelése. Cél
az önmenedzselés fejlesztése

 1. Önismeret, önértékelés, készségek, képességek felmérése:
  1.  személyiségtípusok,
  2. extrovertált és introvertált viselkedés,
  3. asszertív magatartások, magatartásminták.
 2.  Kommunikációs ismeretek:
  1.  kommunikációs alapismeretek,
  2. kommunikációs stílus,
  3. verbális és non-verbális kommunikáció.
 3.  Tárgyalástechnika:
  1. kommunikáció és tárgyalástechnika,
  2. személyközi tárgyalások, interjú technikák,
  3. viselkedés, öltözködés.
 4.  Konfliktus-kezelés és stressz-menedzsment:
  1. a konfliktusok típusai,
  2. konfliktuskezelési módok,
  3. konfliktuskezelési módok és technikák,
  4. konfliktuskezelési stílus és eszközrendszer.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

8,6 millió forint

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

70%

 A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:

GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001, 21951/36/00091